कक्षा १ को अभिभावक वर्गमा सूचना

BySt. Mary's

कक्षा १ को अभिभावक वर्गमा सूचना

आदरणिय अभिभावकज्यूहरु,
भर्ना गर्न छुट भएका कक्षा १ का विद्यार्थीहरुको अभिभावकज्यूहरुले विद्यालयको फोन नम्बर ०२१-५७२९३४ मा विहान ८ बजे सम्पर्क गरेर सो सम्बन्धमा जानकारी लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ । साथै कक्षा १ को अनलाईन कक्षा समेत सुरु भएको जानकारी गराउदछौं ।

About the Author

St. Mary's administrator

Leave a Reply