बिदेश  बस्ने दाजुलाई  घर फर्कन अनुरोध गर्दै चिठी लेख।