माथिको अडियो – भिडियो सुनेर तलको गृहकार्य पुरा गर ।

class-2-nepali-6-23-1

class-2-nepali-6-23-2

class-2-nepali-6-23-3