Author Archives: St. Mary's

BySt. Mary's

कक्षा १ को अभिभावक वर्गमा सूचना

आदरणिय अभिभावकज्यूहरु,
भर्ना गर्न छुट भएका कक्षा १ का विद्यार्थीहरुको अभिभावकज्यूहरुले विद्यालयको फोन नम्बर ०२१-५७२९३४ मा विहान ८ बजे सम्पर्क गरेर सो सम्बन्धमा जानकारी लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ । साथै कक्षा १ को अनलाईन कक्षा समेत सुरु भएको जानकारी गराउदछौं ।

BySt. Mary's

Orientation programme for upcoming class-XI

There will be an orientation programme via Zoom for class XI on Sunday 13th September 2020 at 9:00 am. and Online Class will begin from 14th September (Monday).

Kindly come to school to collect the text books from the school library on Sundary at 1:00 pm.

BySt. Mary's

Class-1, GK, 2020-09-03

Do page no 7 in book . 

BySt. Mary's

Class-1, Social, 2020-09-03

 Do page no. 16 and 17 in book .